KATEDRA INŻYNIERII GAZOWNICZEJ Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Współpraca

Polecamy

 

Polskie czasopisma związne z górnictwem i przeróbką kopalin

Archiwum Górnictwa - Archives of Mining Sciences (lista filadelfijska)

AGH Drilling, Oil & Gas

AGH Journal of Mining & Geoengineering

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management (lista filadelfijska)

Wiadomości Naftowe i Gazownicze

Nafta Gaz

 

Polskie inicjatywy związane z Society of Petroleum Engineers (SPE)

SPE Poland

SPE Student Chapter

Young Petro

 

Konferencje organizowane przez pracowników i studentów WNiG

Drilling -Oil - Gas AGH

EastMeetsWest

Projekty naukowe realizujemy we współpracy  z:

 

  
 

 

 

Sponsorem oprogramowania w Katedrze Inżynierii Gazowniczej jest firma: