KATEDRA INŻYNIERII GAZOWNICZEJ Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Studia stacjonarne i niestacjonarne
Automatyka, telemetria i sterowanie procesami
Budowa gazociągów i transport gazu ziemnego
Ekonomika i marketing w przemyśle naftowym i gazowniczym
Ekonomika i zarządzanie inwestycji
Eksploatacja gazu ziemnego I
Eksploatacja gazu ziemnego II
Finansowanie inwestycji
Gazownictwo
Instalacje gazowe i klimatyzacja
Inżynieria złożowa I
Inżynieria złożowa II
Logistyka i zarządzanie sieciami gazowymi
Magazynowanie gazu ziemnego
Maszyny przepływowe
Mechanika i hydromechanika złóż ropy i gazu
Mechanika płynów
Mechanika płynów II
Metody uzdatniania gazu
Modelowanie eksploatacji
Niekonwencjonalny gaz ziemny
Procesy technologiczne w gazownictwie ziemnym
Przepływ płynu w złożach
Sieci dystrybucyjne gazu
Technologie gazu skroplonego LNG
Termodynamika
Testowanie odwiertów I
Testowanie odwiertów II
Transport gazu
Transport i dystrybucja gazu
Umiejętności interpersonalne
Urządzenia eksploatacyjne
Użytkowanie i spalanie gazu ziemnego
Wodociągi i kanalizacje
Wytrzymałość materiałów
Zarządzanie i marketing