KATEDRA INŻYNIERII GAZOWNICZEJ Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Studia podyplomowe
Inżynieria Gazownicza - sieci i instalacje gazowe, wodne i kanalizacyjne INFORMACJE OGÓLNE
zobacz więcej

Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr inż. Jacek Blicharski

 

Kontakt:

dr inż. Jacek Blicharski

e-mail: jblich@agh.edu.pl

tel. + 48 12 617 20 85

 

mgr Jolanta Ulman

tel. +48 12 617 22 10

e-mail:ulman@agh.edu.pl

 

Czas trwania:

2 semestry

 

Opłaty: 

4500 zł (2250zł za semestr)

Dokładny adres organizatora (miejsce zgłoszeń)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-1, pok. 104

 

Tryb studiów

Zajęcia odbywają się w systemie studiów zaocznych, tzn. piątek (od godz. 14.55), sobota (od godz. 8.15 do godz. 17.30).

 

Charakterystyka studiów:

Studia trwają dwa semestry i obejmują około 180 godzin wykładów, seminariów i zajęć praktycznych. Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy dotyczącej najnowszych rozwiązań w zakresie budownictwa, projektowania i eksploatacji wewnętrznych i zewnętrznych instalacji gazowych, wodnych i kanalizacyjnych.

 

Sylwetka absolwenta

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, zajmujących się problematyką wykorzystania paliw gazowych, budowy gazociągów i wodociągów, oraz projektowaniem i eksploatacją instalacji i sieci gazowych, wodnych i kanalizacyjnych.

Słuchacze studiów otrzymują najnowszą wiedzę w zakresie gazownictwa, która umożliwia im pracę w firmach projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych zarówno w gazownictwie, ciepłownictwie, jak i w sektorze gospodarki komunalnej, oraz urzędach i instytucjach związanych z tą branżą.

 

Zasady naboru:

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Kwestionariusz osobowy (w ramce do pobrania)
 • Skierowanie z zakładu pracy (można również zgłaszać się indywidualnie) zawierające deklarację dokonania wpłaty na studia

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność wpływu podań kandydatów, spełniających warunki rekrutacji

 

Szczegółowe informacje na temat studów i rekrutacji tutaj

zwiń
Inżynieria Gazownicza - sieci i instalacje gazowe, wodne i kanalizacyjne EDYCJA 2017/2018
zobacz więcej

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr inż. Jacek Blicharski

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2017 r. do IX 2018 r.)

  

AKTUALNOŚCI

 


 

ROZDANIE ŚWIADECTW 7 WRZEŚNIA 2018

Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych odbędzie się w dniu 7 września 2018r.  o godz. 15 w s. 3, paw. A1.

Proszę o potwierdzenie obecności (jblich@agh.edu.pl)

 


ZAJĘCIA TERENOWE W DNIACH 22-23 CZERWCA 2018

 

Zbiórka w Krakowie w dniu 22 czerwca o godz. 6:20 na parkingu głównym AGH (na wprost biblioteki AGH). Tam też będzie podstawiony autokar. Bardzo prosimy o punktualne przybycie.

 

Osoby dołączające się w Gaz-System w Tarnowie ul Badrowskiego 16A proszę być na miejscu o 7:30

 

Plan zajęć znajduje się w ramce do pobrania

 


Praca seminaryjna

Proszę wybrać temat pracy seminaryjnej oraz zapoznać się z informacjami odnośnie pisania pracy zamieszczonymi na dole strony

 


Plan zajęć w semestrze zimowym znajduje się w ramce do pobrania

Plan zajęć w semestrze letnim znajduje się w ramce do pobrania


Opłaty za studia należy dokonywać na konto:

 07 1240 4722 1111 0000 4860 1984, Bank Pekao S.A., Kraków

Tytułem: Studia podyplomowe IG-SiIGWiK, nr 720 190 6599

Adres:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków


  

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 Geoinżynieria  (prof. dr hab. inż. S.Stryczek)

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

Część 5


Podstawy projektowania i obliczenia hydrauliczne - wykład (dr hab. inż. C. Rybicki, prof. AGH)

Wykład

Podstawy projektowania i obliczenia hydrauliczne - ćwiczenia (dr inż. J. Blicharski)

Ćwiczenie 1

Ćwiczenie 2

Podstawy projektowania i obliczenia hydrauliczne - laboratoria (dr inż. R. Smulski)

Ćwiczenie 1

Ćwiczenie 2

Ćwiczenie 3

Ćwiczenie 4


Projektowanie, budowa i rehabilitacja techniczna rurociągów z wykorzystaniem technologii bezwykopowych  (prof. dr hab. inż. R. Wiśniowski)

Wykład


Budownictwo (dr inż. Jacek Dębowski)

Wykład 1

Wykład 2

Wykład 3

Wykład 4

Wykład 5

Wykład 6

Wykład 7

Wykład 8


Pomiary przepływu płynów w rurociągach (dr S. Łuczyński)

Pomiary przepływu w rurociągach cz. 1

Pomiary przepływu w rurociągach cz. 2


Termodynamika  (dr hab. inż. C. Rybicki, prof. AGH)

Materiały uzupełniające


Projektowanie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych (prof. dr hab. inż. W. Dąbrowski)

Wykład cz.1

Wykład cz.2

Wykład cz.3

Wykład cz.4

Wykład cz.5

Wykład cz.6

Wykład cz.7

Wykład cz.8

Wykład cz.9

Wykład cz.10


Prawo budowlane, gospodarcze i ochrona środowiska - wykład (mgr inż. Anna Kądziołka - Czupryńska)

Wykład

Prawo budowlane, gospodarcze i ochrona środowiska - wykład (mgr Monika Podsiedlik)

Wykład


Projektowanie sieci i instalacji gazowych i systemów wentylacyjnych - wykład (prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy)

Wykład

Algorytmy sieci pierścieniowych

Projektowanie sieci i instalacji gazowych i systemów wentylacyjnych - wykład (dr hab. inż. Dariusz Obracaj, prof. AGH)

Wykład

Projektowanie sieci i instalacji gazowych i systemów wentylacyjnych - ćwiczenia (dr inż. Łukasz Klimkowski)

Statyczna symulacja sieci gazowych

Przykład - 1

Przykład - 2


Projektowanie instalacji na gaz płynny  (dr Stanisław Łuczyński)

Wykład cz.1

Wykład cz.2


Użytkowanie gazu ziemnego (dr hab. inż. Mariusz Łaciak, prof. AGH)

Wykład cz.1

Wykład cz.2


PRACA SEMINARYJNA

W związku ze zbliżajcym się terminem seminarium proszę o zaznajomienie się z tematami prac oraz zasadami ich pisania. Jeden i ten sam temat może wybrać maksymalnie dwie osoby, dlatego na najbliższym zjeździe prosiłbym o przygotowanie listy osób z wybranymi tematami.  Istnieje możliwość zgłoszenia własnego tematu w uzgodnieniu z wykładowcą przedmiotu na którym poruszane były zagdanienia z danej dziedziny i powiadomieniu kierownika studiów.

W ramach zaliczenia każdy uczestnik studiów przedstawi swoją pracę na seminarium w dniu 16 czerwca 2018r., dlatego proszę o przygotowanie wystąpień na ok. 20min (prezentacja w Power Point).

Prace w formie papierowej i elektronicznej (praca i prezentacja) należy oddać na zajęciach seminaryjnych w dniu 16 czerwca 2018r.

Zagadnienia do pracy seminaryjnej

Zasady pisania pracy

Strona tytułowa - wzór

 

zwiń
Transport gazu i energetyka gazowa INFORMACJE OGÓLNE
zobacz więcej

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr inż. Piotr Janusz

 

Osoba do kontaktu:

dr inż. Piotr Janusz – Kierownik Studiów Podyplomowych

tel.: 697 939 974,

email: transgaz@agh.edu.pl

 

Czas trwania:

2 semestry

 

Opłaty:

4.900 zł

Dokładny adres organizatora (miejsce zgłoszeń)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-4, pok. 315

 

Tryb studiów

Zajęcia odbywają się w systemie studiów zaocznych, tzn. piątek (od godz. 14.00), sobota (od godz. 8.25 do godz. 18.30) oraz z niektóre niedziele (do godz. 12.00).

 

Charakterystyka studiów

Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności w zakresie zasad projektowania, budowy oraz eksploatacji infrastruktury służącej do transportu (przesył i dystrybucja) gazu ziemnego oraz instalacji satelitarnych LNG.  Studia trwają dwa semestry i obejmują około 200 godz. wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i zajęć praktycznych. Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów prowadzone będą zarówno przez pracowników naukowych AGH, jak i przez specjalistów-praktyków posiadających długoletnie doświadczenie w sektorze gazu ziemnego.

 

W trakcie studiów omawiane będą, m.in. następujące zagadnienia: podstawy gazownictwa, urządzenia pomiarowe stosowane w gazownictwie i energetyce, projektowanie sieci gazowych, metody sterowania systemami przesyłowymi i dystrybucyjnymi gazu, symulacje sieci gazowych, najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne stosowane w budowie gazociągów, zastosowanie gazu jako paliwa w siłowniach, elektrociepłowniach i transporcie, charakterystyka gazowych jednostek kogeneracyjnych.

 

 

Program studiów:

 

 • Złoża gazu ziemnego - zasoby i rozmieszczenie
 • Prawne aspekty rynku gazu ziemnego
 • Podstawy gazownictwa
 • Energetyka gazowa
 • Projektowanie i budowa gazociągów
 • Techniki i technologie bezwykopowe w gazownictwie
 • Projektowanie, budowa i eksploatacja stacji i tłoczni gazowych
 • Magazynowanie gazu ziemnego
 • Technologie skroplonego gazu ziemnego LNG
 • Pomiary w gazownictwie
 • Systemy telemechaniki w sieci przesyłowej gazu
 • Sterowanie systemami przesyłowymi gazu
 • Modelowanie i optymalizacja sieci gazowych
 • Ochrona środowiska w gazownictwie
 • Użytkowanie i spalanie gazu ziemnego
 • Podstawy ekonomii w gazownictwie

 

Sylwetka absolwenta

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, zawodowo związanych z sektorem gazowym, energetycznym, a także do osób zajmujących się problematyką wykorzystania gazu ziemnego, budowy i eksploatacji gazociągów.

Absolwenci otrzymują najnowszą wiedzę teoretyczną, jak i wynikającą z praktyki, dotyczącą transportu gazu, eksploatacji sieci gazowych, energetyki gazowej z elementami ciepłownictwa, a także podstaw ekonomii w gazownictwie. Ponadto słuchacze będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów oraz wykonywania analiz, ćwiczeń i projektów.

 

Zasady naboru

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia dyplomu
 • kwestionariusz osobowy
 • skierowanie z zakładu pracy (można również zgłaszać się indywidualnie) zawierające deklarację dokonania wpłaty na studia

Tryb zgłoszeń

kolejność wpływu podań kandydatów spełniających warunki rekrutacji.

 

Liczba miejsc

30

 

Szczegółowe informacje na temat studów i rekrutacji tutaj

 

zwiń
Transport gazu i energetyka gazowa EDYCJA 2017/2018
zobacz więcej

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr inż. Piotr Janusz

 

Osoby do kontaktu:

dr Stanisław Łuczyński

tel. 692 914 734

email: sluczyn@agh.edu.pl

 

mgr Jolanta Ulman

tel. +48 12 617 22 10; 

e-mail:ulman@agh.edu.pl

Czas trwania studiów

XI 2017 r. do IX 2018 r 

AKTUALNOŚCI

  

ROZDANIE ŚWIADECTW 7 WRZEŚNIA 2018

Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych odbędzie się w dniu 7 września 2018r.  o godz. 15 w s. 3, paw. A1.

Proszę o potwierdzenie obecności (sluczyn@agh.edu.pl)

 


 

INAUGURACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH - EDYCJA 2017/18

20 października 2017r., godz. 14:20,  s. 3, paw. A-1 (niski parter) AGH

 


 

Plan zajęć w semestrze letnim znajduje się w ramce do pobrania

 


 

ZAJĘCIA TERENOWE W DNIACH 22-23 CZERWCA 2018

 

Zbiórka w Krakowie w dniu 22 czerwca o godz. 6:20 na parkingu głównym AGH (na wprost biblioteki AGH). Tam też będzie podstawiony autokar. Bardzo prosimy o punktualne przybycie.

 

Osoby dołączające się w Gaz-System w Tarnowie ul Badrowskiego 16A proszę być na miejscu o 7:30

 

Plan zajęć znajduje się w ramce do pobrania

  

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 Wykłady z przedmiotu: Pomiary w gazownictwie (dr inż. Jan Jaworski)

Wykład 1

Wykład 2

Wykład 3


Wykłady z przedmiotu: Pomiary w gazownictwie (dr Stanisław Łuczyński)

Pomiary w gazownictwie


Wykłady z przedmiotu: Pomiary w gazownictwie (mgr inż. Mariusz Sawicki)

Wykład cz.1

Wykład cz.2

Wykład cz.3

Wykład cz.4

Wykład cz.5


Podziemne magazyny gazu i ich współpraca z systemem przesyłowym (dr hab. inż. Czesław Rybicki, prof. AGH)

Podziemne magazyny gazu cz.1

Podziemne magazyny gazu cz.2


Wykłady z przedmiotu: Siłownie i elektrocepłownie gazowe (dr inż. Jerzy Wojciechowski)

Wykład_1

Wykład_2

Wykład_3


Wykłady z przedmiotu: Budowa gazociągów (mgr inż. Andrzej Fedor)

Wykład_1

Wykład_2

Wykład_3

Wykład_4

Wykład_5

Wykład_6

Wykład_7

Wykład_8


Wykłady z przedmiotu: Podstawy gazownictwa (dr hab. inż. Mariusz Łaciak, prof. AGH)

Własności fizyczne gazów

Podstawy transportu gazu

Sprężanie gazów


Konstruowanie i budowa gazociągów na terenach niestabilnych (dr inż. Jerzy Tarnowski)

Konstrukcje budowli liniowych

Rurociąg-projekt

PkmIS


Wykłady z przedmiotu: Modelowanie i optymalizacja sieci gazowych (prof. Stanisław Nagy, mgr inż. Tomasz Włodek)

Wykład-projekt


Wykłady z przedmiotu: Spalanie gazu (dr Stanisław Łuczyński)

Wykład_cz.1

Wykład_cz.2

Przykład


Wykłady z przedmiotu: Podstawy informatyki w gazownictwie (prof. S.Nagy, prof. R.Wiśniowski,
mgr inż. Ł. Klimkowski)

Wykład 1

Symulacja sieci gazowych

Sieć statyczna

Przykład 1

Przykład 2


Wykłady z przedmiotu: Systemy telemechaniki w sieci przesyłowej gazu (mgr. inż. Jacek Urbański)

Systemy telemechaniki cz.1

Systemy telemechaniki cz.2


Wykłady z przedmiotu: Techniki i technologie bezwykopowe (prof. Rafał Wiśniowski)

Wykład


Wykłady z przedmiotu: Magazynowanie i transport skroplonego gazu ziemnego (LNG) (dr hab. inż. Mariusz Łaciak, prof. AGH)

Wykład


Wykłady z przedmiotu: Projektowanie, budowa i eksploatacja stacji i tłoczni gazowych (mgr inż. Łukasz Piwoda)

Wykład_1

Wykład_2

Wykład_3


Wykłady z przedmiotu: Kotły i podgrzewacze gazowe (dr inż. Krzysztof Kogut)

Wykład 1

Wykład 2


Wykłady z przedmiotu: Projektowanie, budowa i eksploatacja instalacji gazowych (dr inż. Ryszard Zajda)

Wykład 1

Wykład 2


Wykłady z przedmiotu: Sterowanie systemami przesyłowymi gazu" (mgr inż. Jacek Marczyk)

Wykład


Wykłady z przedmiotu: Podstawy ekonomii w gazownictwie (prof. Maciej Kaliski)

Wykład 1


 

zwiń
Podziemne magazynowanie gazu INFORMACJE OGÓLNE
zobacz więcej

Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr hab. inż. Czesław Rybicki

 

Kontakt:

mgr Jolanta Ulman

tel. +48 12 617 22 10

e-mail:ulman@wnaft.agh.edu.pl
 

dr inż. Jacek Blicharski

tel: +48 12 617 20 85

e-mail: jblich@agh.edu.pl

 

dr hab. inż. Czesław Rybicki

tel: +48 12 617 20 85

e-mail: rybicki@agh.edu.pl

 

 

Czas trwania:

2 semestry

 

Opłaty: 

5000 zł (2500zł za semestr)

Dokładny adres organizatora (miejsce zgłoszeń)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-1, pok. 104

 

Tryb studiów

Zajęcia odbywają się w systemie studiów zaocznych, tzn. piątek (od godz. 14.00), sobota (od godz. 8.15 do godz. 17.30) oraz z niektóre niedziele (do godz. 12.00).

 

Charakterystyka studiów

Studia trwają dwa semestry i obejmują 200 godzin wykładów, seminariów i zajęć praktycznych. Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej i pewnych praktycznych umiejętności w zakresie zasad magazynowania gazu ziemnego, rodzajów magazynów, celu magazynowania oraz sterowania i zarządzania tymi obiektami w powiązaniu z krajowym systemem gazowniczym. Studia obejmują też podstawy termodynamiki gazu ziemnego jak też modelowania analitycznego i numerycznego procesów związanych z przemieszczaniem się wody i gazu w ośrodkach porowatych. W ramach studiów zostaną podane zasady prawne funkcjonowania podziemnych magazynów gazu w kawernach solnych i sczerpanych złożach gazu i ropy naftowej.

 

Sylwetka absolwenta

Oferta studiów skierowana jest głównie do pracowników firm związanych z branżą naftowo - gazowniczą. Słuchaczami mogą być osoby, które chcą poszerzyć wiedzę w bardzo istotnym dla gospodarki narodowej zagadnieniu jaki jest tworzenie rezerw gazu ziemnego. Słuchacze zaznajomią się zarówno w podstawami teoretycznymi jak i rozwiązaniami praktycznymi podziemnego magazynowania gazu ziemnego.

Po skończeniu studiów podyplomowych słuchacze będą przygotowani w zakresie umiejętności wyboru struktur złożowych na podziemne magazyny gazu, sposobu ługowania i przygotowania kawern solnych, posiądą podstawowe umiejętności w zakresie sterowania i zarządzania pracą podziemnych magazynów gazu oraz poznają szczegóły współpracy magazynów gazu  systemem jego przesyłu. Będą również posiadać wiedzę na temat metod projektowania i modelowania magazynów gazu.

 

Zasady naboru:

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • kwestionariusz osobowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia
 • skierowanie z zakładu pracy (można też zgłaszać się indywidualnie) - skierowanie zakładu powinno zawierać deklarację dokonania wpływy za studia

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Ilość miejsc:

30

 

Szczegółowe informacje na temat studów i rekrutacji tutaj

 

zwiń
Technologia wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych EDYCJA II -- Warszawa + Kraków --
zobacz więcej

Kierownik Studiów Podyplomowych:

prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy 

 

Kontakt:

prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy 

tel. 12 617 22 09

e-mail: nagy@agh.edu.pl

 

mgr inż. Anna Kuźniar-Klimkowska,

tel. 12 617 31 53

fax: 12 617 22 19

e-mail: kig@wnaft.agh.edu.pl

 

 

Czas trwania:

2 semestry

 

Opłaty:

5900 zł (2950 zł za semestr)

 

Dokładny adres organizatora (miejsce zgłoszeń)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu,

Katedra Inżynierii Gazowniczej

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-4, pok. 315

 

Tryb studiów

Zajecia odbywaja sie w Warszawie oraz w Krakowie w systemie studiów niestacjonarnych, tzn. piatek (od godz. 14.00), sobota (w godz. 8.15-17.30) i niedziele (do godz. 13.00).

 

Charakterystyka studiów

Studia trwają dwa semestry i obejmują około 280 godz. wykładów, seminariów i zajecć praktycznych. Podstawowym ich celem jest dokształcenie i przygotowanie kadr do pracy związanej z wydobyciem gazu ze złóż niekonwencjonalnych. Prowadzenie studiów koncentruje sie na przekazaniu wiedzy i umiejętności m. in. w zakresie geologii złóż niekonwencjonalnych gazu i ropy naftowej, geochemii naftowej złóż niekonwencjonalnych, badań geofizycznych złóż niekonwencjonalnych, fizyki i inżynierii złóż gazu niekonwencjonalnego, ekonomiki procesu wiercenia i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu a także wykonywania analiz, cwiczeń laboratoryjnych i projektów technicznych.

 

Sylwetka absolwenta

Studia są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, w szczególności dla inżynierów zatrudnionych w przemyśle gazowniczym i energetyce. Słuchacze studiów otrzymują najnowszą wiedzę teoretyczną, jak i wynikajacą z praktyki, dotyczącą geologii, geochemii, geofizyki, petrofizyki, transportu gazu, eksploatacji instalacji oraz sieci gazowych, energetyki. Będa mieli możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów oraz wykonywania analiz, ćwiczen laboratoryjnych i projektów technicznych.
 
Wykładowcami będą pracownicy Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony środowiska, specjaliści z przemysłu o uznanym autorytecie.
 
Ukończenie oferowanych studiów podyplomowych będzie stanowić podstawę do ubiegania się o uzyskanie specjalizacji zawodowej w sektorze gazowniczym, energetycznym.

 

Czas trwania

2 semestry (od III 2014 r. do II 2015 r.)

 

Plan studiów

 • Geologia złóż niekonwencjonalnych gazu i ropy naftowej
 • Geochemia naftowa złóż niekonwencjonalnych
 • Badania geofizyczne złóż niekonwencjonalnych
 • Fizyka i inżynieria złóż gazu niekonwencjonalnego
 • Własnosci PVT płynów złożowych
 • Mechanika skał i podstawy szczelinowania
 • Nowe technologie wiercenia w złożach niekonwencjonalnych
 • Monitoring i ochrona srodowiska w eksploatacji złóż niekonwencjonalnych
 • Technologia eksploatacji złóż gazu niekonwencjonalnego
 • Ekonomika procesu wiercenia i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu
 • Prawo geologiczne i górnicze oraz prawo energetyczne
 • Ocena efektywnosci projektów pilotażowych i podejmowanie decyzji
 • Laboratorium badania skał złożowych
 • Przygotowanie inwestycji, zagospodarowanie przestrzenne i logistyka

 

Zasady naboru

 

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona notarialnie kserokopię dyplomu
 • kwestionariusz osobowy
 • zdjęcie paszportowe
 • zobowiązanie kandydata do wnoszenia opłat za studia w  określonych terminach
 • skierowanie z zakładu pracy (można również zgłaszać się indywidualnie) zawierające deklarację dokonania wpłaty na studia

 

Tryb zgłoszeń

kolejność wpływu podań kandydatów spełniających warunki rekrutacji

Liczba miejsc

30

Termin zgłoszeń

do 1 III 2014 r.

 

zwiń
Transport i eksploatacja terminali LNG
zobacz więcej

Osoba prowadząca:

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr inż. Mariusz Łaciak

 

Kontakt:

mgr Jolanta Ulman

tel. 12 617 22 10,

fax. 12 617 22 10,

email: ulman@wnaft.agh.edu.pl
 

dr inż. Mariusz Łaciak

tel. 12 617 22 19

email: laciak@agh.edu.pl

 

dr inż. Krzysztof Skrzypaszek

tel.12 617 22 04,

email: krzysztof@skrzypaszek.pl

 

Czas trwania:

2 semestry


 

Dokładny adres organizatora (miejsce zgłoszeń)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-1, pok. 104

 

Charakterystyka studiów

Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Celem studiów jest  przekazanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu transportu lądowego i morskiego, eksploatacji urządzeń i systemów  odbioru, regazyfikacji, bezpieczeństwa oraz magazynowania - skroplonego gazu ziemnego (LNG).

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw kriogeniki i fizykochemii gazów skroplonych, pomiarów i automatyki przemysłowej, materiałoznawstwa i wymienników ciepła, transportu LNG zarówno lądowego jak i morskiego, transportu gazu sieciowego, procesów technologicznych związanych z szeroko pojętym przemysłem LNG oraz bezpiecznej eksploatacji terminali LNG.

 

Strona domowa studiów

zwiń
Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym
zobacz więcej

Osoba prowadząca:

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr inż. Mariusz Łaciak

 

Kontakt:

mgr Jolanta Ulman,

tel. 12 617 22 10,

fax. 12 617 22 10,

e-mail: ulman@wnaft.agh.edu.pl

Czas trwania studiów

2 semestry

Dokładny adres organizatora (miejsce zgłoszeń)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-1, pok. 104

 

Strona domowa studiów

 

zwiń
Pozyskanie, przesył i użytkowanie gazu ziemnego
zobacz więcej

Kierownik Studiów Podyplomowych:

prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy

 

Kontakt:

email: kig@agh.edu.pl

Czas trwania:

2 semestry

Dokładny adres organizatora (miejsce zgłoszeń):

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-4, pok. 315

 

Tryb studiów

Zajęcia odbywają się w systemie studiów zaocznych, tzn. piątek (od godz. 12.), sobota (od godz. 9:00 do godz. 18.30)

 

Charakterystyka studiów:

Studia trwają dwa semestry i obejmują 160 godzin wykładów, seminariów i zajęć praktycznych. Celem studiów jest uzyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie:

 1. systemu przesyłowego i dystrybucyjnego gazu ziemnego w Polsce i kierunki zaopatrzenia w gaz ziemny,
 2. metod zagospodarowania złóż gazu ziemnego i prowadzenia racjonalnego gospodarki złożem,
 3. magazynowania gazu ziemnego,
 4. technologii wiertniczych stosowanych w gazownictwie,
 5. budowy gazociągów, technologii wykonania i stosowanych materiałów,
 6. transportu gazu,
 7. obliczania parametrów transportowanego gazu,
 8. wymagań prawnych dotyczących funkcjonowania rynku gazu ziemnego,
 9. planowania, organizowania i przeprowadzania projektów inwestycyjnychrtu gazu.

 

Sylwetka absolwenta:

 

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, zajmujących się problematyką wykorzystania paliw gazowych, budowy gazociągów przesyłowych i sieci dystrybucyjnych.

Absolwenci zdobędą wiedzę w zakresie funkcjonowania rynku gazu ziemnego w Polsce, poznają najważniejsze aspekty prawne, techniczne, ekonomiczne i geopolityczne mające wpływ na krajowy sektor gazu ziemnego. Przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące rozmieszczenia złóż gazu ziemnego, ich zagospodarowania, transportu gazu ziemnego i jego magazynowania. Uczestnicy studiów nabiorą umiejętności w zakresie planowania, przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych w gazownictwie.

Ponadto słuchacze będą mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz nabędą umiejętność wykonywania analiz i projektów, umożliwiających im ocenę poszczególnych zagadnień z zakresu inżynierii gazowniczej.

 

Zasady naboru:

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia dyplomu,
 • kwestionariusz osobowy,
 • skierowanie z zakładu pracy (można również zgłaszać się indywidualnie) zawierające deklarację dokonania wpłaty na studia.

 

Tryb zgłoszeń: kolejność wpływu podań kandydatów spełniających warunki rekrutacji

 

Liczba miejsc: 30

 

zwiń