KATEDRA INŻYNIERII GAZOWNICZEJ Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Studia podyplomowe
Inżynieria Gazownicza - sieci i instalacje gazowe, wodne i kanalizacyjne INFORMACJE OGÓLNE
zobacz więcej

Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr inż. Jacek Blicharski

 

Kontakt:

dr inż. Jacek Blicharski

e-mail: jblich@agh.edu.pl

tel. + 48 12 617 20 85

 

mgr Jolanta Ulman

tel. +48 12 617 22 10

e-mail:ulman@agh.edu.pl

 

Czas trwania:

2 semestry

 

Opłaty: 

4500 zł (2250zł za semestr)

Dokładny adres organizatora (miejsce zgłoszeń)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-1, pok. 104

 

Tryb studiów

Zajęcia odbywają się w systemie studiów zaocznych, tzn. piątek (od godz. 14.55), sobota (od godz. 8.15 do godz. 17.30).

 

Charakterystyka studiów:

Studia trwają dwa semestry i obejmują około 180 godzin wykładów, seminariów i zajęć praktycznych. Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy dotyczącej najnowszych rozwiązań w zakresie budownictwa, projektowania i eksploatacji wewnętrznych i zewnętrznych instalacji gazowych, wodnych i kanalizacyjnych.

 

Sylwetka absolwenta

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, zajmujących się problematyką wykorzystania paliw gazowych, budowy gazociągów i wodociągów, oraz projektowaniem i eksploatacją instalacji i sieci gazowych, wodnych i kanalizacyjnych.

Słuchacze studiów otrzymują najnowszą wiedzę w zakresie gazownictwa, która umożliwia im pracę w firmach projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych zarówno w gazownictwie, ciepłownictwie, jak i w sektorze gospodarki komunalnej, oraz urzędach i instytucjach związanych z tą branżą.

 

Zasady naboru:

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Kwestionariusz osobowy (w ramce do pobrania)
 • Skierowanie z zakładu pracy (można również zgłaszać się indywidualnie) zawierające deklarację dokonania wpłaty na studia

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność wpływu podań kandydatów, spełniających warunki rekrutacji

 

Szczegółowe informacje na temat studów i rekrutacji tutaj

zwiń
Transport gazu i energetyka gazowa INFORMACJE OGÓLNE
zobacz więcej

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr inż. Piotr Janusz

 

Kontakt:

dr Stanisław Łuczyński

tel. 692 914 734

email: sluczyn@agh.edu.pl

 

mgr Jolanta Ulman

tel. +48 12 617 22 10; 

e-mail:ulman@agh.edu.pl

 

Czas trwania:

2 semestry

 

Opłaty:

4.900 zł

Dokładny adres organizatora (miejsce zgłoszeń)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-1, pok. 104

 

Tryb studiów

Zajęcia odbywają się w systemie studiów zaocznych, tzn. piątek (od godz. 14.25), sobota (od godz. 8.25 do godz. 18.30) oraz z niektóre niedziele (do godz. 12.00).

 

Charakterystyka studiów

Studia trwają dwa semestry i obejmują około 195 godzin wykładów, seminariów i zajęć praktycznych.

Celem studiów jest uzyskanie teoretycznej i praktycznie przydatnej wiedzy z zakresie:

 • podstawy teoretyczne gazownictwa
 • metody i nowoczesne urządzenia pomiarowe stosowane w gazownictwie i energetyce
 • projektowanie sieci rozdzielczych i instalacji gazowych
 • metody sterowania systemami przesyłowymi gazu
 • podstawy informatyki w gazownictwie
 • posługiwanie się komputerowymi systemami obliczeń inżynierskich
 • zapoznanie uczestników z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi stosowanymi w budowie gazociągów, w kotłach i podgrzewaczach gazowych
 • zastosowanie gazu jako paliwa w siłowniach, elektrociepłowniach i transporcie.

 

Sylwetka absolwenta

Studia przeznaczone są w szczególności dla inżynierów zatrudnionych w przemyśle gazowniczym, energetyce i ciepłownictwie, a także dla absolwentów szkół wyższych, zajmujących się problematyką wykorzystania paliw gazowych, budowy gazociągów przesyłowych i sieci dystrybucyjnych  oraz projektowaniem i eksploatacją instalacji i sieci gazowych.

Absolwenci otrzymują najnowszą wiedzę teoretyczną, jak i wynikającą z praktyki, dotyczącą transportu gazu, eksploatacji sieci gazowych oraz instalacji, energetyki gazowej z elementami ciepłownictwa, a nawet podstaw ekonomii w gazownictwie. Ponadto słuchacze będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów oraz wykonywania analiz, ćwiczeń i projektów. Ukończenie oferowanych studiów podyplomowych będzie stanowić podstawę do ubiegania się o uzyskanie specjalizacji zawodowej w sektorze gazowniczym, energetycznym i ciepłownictwie.

 

Zasady naboru

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia dyplomu
 • kwestionariusz osobowy
 • skierowanie z zakładu pracy (można również zgłaszać się indywidualnie) zawierające deklarację dokonania wpłaty na studia

Tryb zgłoszeń

kolejność wpływu podań kandydatów spełniających warunki rekrutacji.

 

Liczba miejsc

30

 

Szczegółowe informacje na temat studów i rekrutacji tutaj

 

zwiń
Transport gazu i energetyka gazowa EDYCJA 2016/2017
zobacz więcej

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr inż. Piotr Janusz

 

Osoby do kontaktu:

dr Stanisław Łuczyński

tel. 692 914 734

email: sluczyn@agh.edu.pl

 

mgr Jolanta Ulman

tel. +48 12 617 22 10; 

e-mail:ulman@agh.edu.pl

 

 

Czas trwania studiów

XI 2016 r. do IX 2017 r

  

AKTUALNOŚCI

  

SEMINARIUM KOŃCOWE ORAZ ROZDANIE ŚWIADECTW

 

Seminarium końcowe edycji studiów podyplomowych 2016/17 odbędzie się w dniu 22.09.2017r o godz. 10 w sali 313, paw.A4.

Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych odbędzie się w dniu 22 września 2017r.  o godz. 15:30 w LunchCafe (Krakus, ul. Reymonta 15, parter)

 ZAJĘCIA TERENOWE W DNIACH 23-24 CZERWCA 2017

 

Zbiórka w Krakowie w dniu 23 czerwca o godz. 6:30 na parkingu głównym AGH (na wprost biblioteki AGH). Tam też będzie podstawiony autokar. Bardzo prosimy o punktualne przybycie.

Plan zajęć znajduje się w ramce do pobrania

 


 

Plan zajęć w semestrze letnim znajduje się w ramce do pobrania

 


Opłaty za studia należy dokonywać na konto:

 07 1240 4722 1111 0000 4860 1984, Bank Pekao S.A., Kraków

Tytułem: Studia podyplomowe TGiEG, nr 720 190 6596

Adres:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków


  

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 Wykłady z przedmiotu: Podstawy gazownictwa (dr hab. inż. Mariusz Łaciak)

Własności fizyczne gazów

Podstawy transportu gazu

Sprężanie gazów


Wykłady z przedmiotu: Pomiary w gazownictwie (mgr inż. Maciej Szumski)

Wykład 1

Wykład 2

Wykład 3

Wykład 4

Wykład 5

Dyrektywa ATEX


Wykłady z przedmiotu: Pomiary w gazownictwie (mgr inż. Konrad Fiks)

Wykład 1


Wykłady z przedmiotu: Siłownie i elektrocepłownie gazowe (dr inż. Jerzy Wojciechowski)

Wykład_1

Wykład_2

Wykład_3


Wykłady z przedmiotu: Pomiary w gazownictwie (dr Stanisław Łuczyński)

Pomiary w gazownictwie


Wykłady z przedmiotu: Budowa gazociągów (mgr inż. Andrzej Fedor)

Wykład_1

Wykład_2

Wykład_3

Wykład_4

Wykład_5

Wykład_6

Wykład_7

Wykład_8


Wykłady z przedmiotu: Sterowanie systemami przesyłowymi gazu" (mgr inż. Jacek Marczyk)

Wykład_1

Wykład_2

Wykład_3


Podziemne magazyny gazu i ich współpraca z systemem przesyłowym (dr hab. inż. Czesław Rybicki, prof. AGH)

Podziemne magazyny gazu cz.1

Podziemne magazyny gazu cz.2


Wykłady z przedmiotu: Podstawy informatyki w gazownictwie (prof. S.Nagy, prof. R.Wiśniowski,
dr inż. Ł. Klimkowski)

Wykład 1

Symulacja sieci gazowych

Sieć statyczna

Przykład 1

Przykład 2


Wykłady z przedmiotu: Techniki i technologie bezwykopowe (prof. Rafał Wiśniowski)

Wykład


Wykłady z przedmiotu: Systemy telemechaniki w sieci przesyłowej gazu (mgr. inż. Jacek Urbański)

Systemy telemechaniki


Wykłady z przedmiotu: Magazynowanie i transport skroplonego LNG (dr hab. inż. Mariusz Łaciak, prof. AGH)

Wykład


Wykłady z przedmiotu: Projektowanie, budowa i eksploatacja stacji i tłoczni gazowych (mgr inż. Łukasz Piwoda)

Wykład_1

Wykład_2

Wykład_3


Konstruowanie i budowa gazociągów na terenach niestabilnych (dr inż. Jerzy Tarnowski)

Konstrukcje budowli liniowych

Rurociąg-projekt

PkmIS


Wykłady z przedmiotu: Spalanie gazu (dr Stanisław Łuczyński)

Wykład_cz.1

Wykład_cz.2

Przykład


Wykłady z przedmiotu: Modelowanie i optymalizacja sieci gazowych (prof. Stanisław Nagy, mgr inż. Tomasz Włodek)

Wykład


Wykłady z przedmiotu: Projektowanie, budowa i eksploatacja instalacji gazowych (dr inż. Ryszard Zajda)

Wykład 1

Wykład 2


Wykłady z przedmiotu: Kotły i podgrzewacze gazowe (dr inż. Piotr Janusz)

Wykład 1


Wykłady z przedmiotu: Podstawy ekonomii w gazownictwie (prof. Maciej Kaliski)

Wykład 1

zwiń
Podziemne magazynowanie gazu INFORMACJE OGÓLNE
zobacz więcej

Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr hab. inż. Czesław Rybicki

 

Kontakt:

mgr Jolanta Ulman

tel. +48 12 617 22 10

e-mail:ulman@wnaft.agh.edu.pl
 

dr inż. Jacek Blicharski

tel: +48 12 617 20 85

e-mail: jblich@agh.edu.pl

 

dr hab. inż. Czesław Rybicki

tel: +48 12 617 20 85

e-mail: rybicki@agh.edu.pl

 

 

Czas trwania:

2 semestry

 

Opłaty: 

5000 zł (2500zł za semestr)

Dokładny adres organizatora (miejsce zgłoszeń)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-1, pok. 104

 

Tryb studiów

Zajęcia odbywają się w systemie studiów zaocznych, tzn. piątek (od godz. 14.00), sobota (od godz. 8.15 do godz. 17.30) oraz z niektóre niedziele (do godz. 12.00).

 

Charakterystyka studiów

Studia trwają dwa semestry i obejmują 200 godzin wykładów, seminariów i zajęć praktycznych. Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej i pewnych praktycznych umiejętności w zakresie zasad magazynowania gazu ziemnego, rodzajów magazynów, celu magazynowania oraz sterowania i zarządzania tymi obiektami w powiązaniu z krajowym systemem gazowniczym. Studia obejmują też podstawy termodynamiki gazu ziemnego jak też modelowania analitycznego i numerycznego procesów związanych z przemieszczaniem się wody i gazu w ośrodkach porowatych. W ramach studiów zostaną podane zasady prawne funkcjonowania podziemnych magazynów gazu w kawernach solnych i sczerpanych złożach gazu i ropy naftowej.

 

Sylwetka absolwenta

Oferta studiów skierowana jest głównie do pracowników firm związanych z branżą naftowo - gazowniczą. Słuchaczami mogą być osoby, które chcą poszerzyć wiedzę w bardzo istotnym dla gospodarki narodowej zagadnieniu jaki jest tworzenie rezerw gazu ziemnego. Słuchacze zaznajomią się zarówno w podstawami teoretycznymi jak i rozwiązaniami praktycznymi podziemnego magazynowania gazu ziemnego.

Po skończeniu studiów podyplomowych słuchacze będą przygotowani w zakresie umiejętności wyboru struktur złożowych na podziemne magazyny gazu, sposobu ługowania i przygotowania kawern solnych, posiądą podstawowe umiejętności w zakresie sterowania i zarządzania pracą podziemnych magazynów gazu oraz poznają szczegóły współpracy magazynów gazu  systemem jego przesyłu. Będą również posiadać wiedzę na temat metod projektowania i modelowania magazynów gazu.

 

Zasady naboru:

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • kwestionariusz osobowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia
 • skierowanie z zakładu pracy (można też zgłaszać się indywidualnie) - skierowanie zakładu powinno zawierać deklarację dokonania wpływy za studia

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Ilość miejsc:

30

 

Szczegółowe informacje na temat studów i rekrutacji tutaj

 

zwiń
Technologia wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych EDYCJA II -- Warszawa + Kraków --
zobacz więcej

Kierownik Studiów Podyplomowych:

prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy 

 

Kontakt:

prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy 

tel. 12 617 22 09

e-mail: nagy@agh.edu.pl

 

mgr inż. Anna Kuźniar-Klimkowska,

tel. 12 617 31 53

fax: 12 617 22 19

e-mail: kig@wnaft.agh.edu.pl

 

 

Czas trwania:

2 semestry

 

Opłaty:

5900 zł (2950 zł za semestr)

 

Dokładny adres organizatora (miejsce zgłoszeń)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu,

Katedra Inżynierii Gazowniczej

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-4, pok. 315

 

Tryb studiów

Zajecia odbywaja sie w Warszawie oraz w Krakowie w systemie studiów niestacjonarnych, tzn. piatek (od godz. 14.00), sobota (w godz. 8.15-17.30) i niedziele (do godz. 13.00).

 

Charakterystyka studiów

Studia trwają dwa semestry i obejmują około 280 godz. wykładów, seminariów i zajecć praktycznych. Podstawowym ich celem jest dokształcenie i przygotowanie kadr do pracy związanej z wydobyciem gazu ze złóż niekonwencjonalnych. Prowadzenie studiów koncentruje sie na przekazaniu wiedzy i umiejętności m. in. w zakresie geologii złóż niekonwencjonalnych gazu i ropy naftowej, geochemii naftowej złóż niekonwencjonalnych, badań geofizycznych złóż niekonwencjonalnych, fizyki i inżynierii złóż gazu niekonwencjonalnego, ekonomiki procesu wiercenia i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu a także wykonywania analiz, cwiczeń laboratoryjnych i projektów technicznych.

 

Sylwetka absolwenta

Studia są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, w szczególności dla inżynierów zatrudnionych w przemyśle gazowniczym i energetyce. Słuchacze studiów otrzymują najnowszą wiedzę teoretyczną, jak i wynikajacą z praktyki, dotyczącą geologii, geochemii, geofizyki, petrofizyki, transportu gazu, eksploatacji instalacji oraz sieci gazowych, energetyki. Będa mieli możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów oraz wykonywania analiz, ćwiczen laboratoryjnych i projektów technicznych.
 
Wykładowcami będą pracownicy Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony środowiska, specjaliści z przemysłu o uznanym autorytecie.
 
Ukończenie oferowanych studiów podyplomowych będzie stanowić podstawę do ubiegania się o uzyskanie specjalizacji zawodowej w sektorze gazowniczym, energetycznym.

 

Czas trwania

2 semestry (od III 2014 r. do II 2015 r.)

 

Plan studiów

 • Geologia złóż niekonwencjonalnych gazu i ropy naftowej
 • Geochemia naftowa złóż niekonwencjonalnych
 • Badania geofizyczne złóż niekonwencjonalnych
 • Fizyka i inżynieria złóż gazu niekonwencjonalnego
 • Własnosci PVT płynów złożowych
 • Mechanika skał i podstawy szczelinowania
 • Nowe technologie wiercenia w złożach niekonwencjonalnych
 • Monitoring i ochrona srodowiska w eksploatacji złóż niekonwencjonalnych
 • Technologia eksploatacji złóż gazu niekonwencjonalnego
 • Ekonomika procesu wiercenia i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu
 • Prawo geologiczne i górnicze oraz prawo energetyczne
 • Ocena efektywnosci projektów pilotażowych i podejmowanie decyzji
 • Laboratorium badania skał złożowych
 • Przygotowanie inwestycji, zagospodarowanie przestrzenne i logistyka

 

Zasady naboru

 

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona notarialnie kserokopię dyplomu
 • kwestionariusz osobowy
 • zdjęcie paszportowe
 • zobowiązanie kandydata do wnoszenia opłat za studia w  określonych terminach
 • skierowanie z zakładu pracy (można również zgłaszać się indywidualnie) zawierające deklarację dokonania wpłaty na studia

 

Tryb zgłoszeń

kolejność wpływu podań kandydatów spełniających warunki rekrutacji

Liczba miejsc

30

Termin zgłoszeń

do 1 III 2014 r.

 

zwiń
Transport i eksploatacja terminali LNG
zobacz więcej

Osoba prowadząca:

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr inż. Mariusz Łaciak

 

Kontakt:

mgr Jolanta Ulman

tel. 12 617 22 10,

fax. 12 617 22 10,

email: ulman@wnaft.agh.edu.pl
 

dr inż. Mariusz Łaciak

tel. 12 617 22 19

email: laciak@agh.edu.pl

 

dr inż. Krzysztof Skrzypaszek

tel.12 617 22 04,

email: krzysztof@skrzypaszek.pl

 

Czas trwania:

2 semestry


 

Dokładny adres organizatora (miejsce zgłoszeń)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-1, pok. 104

 

Charakterystyka studiów

Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Celem studiów jest  przekazanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu transportu lądowego i morskiego, eksploatacji urządzeń i systemów  odbioru, regazyfikacji, bezpieczeństwa oraz magazynowania - skroplonego gazu ziemnego (LNG).

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw kriogeniki i fizykochemii gazów skroplonych, pomiarów i automatyki przemysłowej, materiałoznawstwa i wymienników ciepła, transportu LNG zarówno lądowego jak i morskiego, transportu gazu sieciowego, procesów technologicznych związanych z szeroko pojętym przemysłem LNG oraz bezpiecznej eksploatacji terminali LNG.

 

Strona domowa studiów

zwiń
Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym
zobacz więcej

Osoba prowadząca:

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr inż. Mariusz Łaciak

 

Kontakt:

mgr Jolanta Ulman,

tel. 12 617 22 10,

fax. 12 617 22 10,

e-mail: ulman@wnaft.agh.edu.pl

Czas trwania studiów

2 semestry

Dokładny adres organizatora (miejsce zgłoszeń)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-1, pok. 104

 

Strona domowa studiów

 

zwiń
Pozyskanie, przesył i użytkowanie gazu ziemnego
zobacz więcej

Kierownik Studiów Podyplomowych:

prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy

 

Kontakt:

dr inż. Piotr Janusz

tel.: 604 997 498

email: pjanusz@agh.edu.pl

 

mgr inż. Anna Kuźniar-Klimkowska

tel.: +48 12 617 31 53

email: kig@agh.edu.pl

Czas trwania:

2 semestry

Dokładny adres organizatora (miejsce zgłoszeń):

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-4, pok. 315

 

Tryb studiów

Zajęcia odbywają się w systemie studiów zaocznych, tzn. piątek (od godz. 12.), sobota (od godz. 9:00 do godz. 18.30)

 

Charakterystyka studiów:

Studia trwają dwa semestry i obejmują 160 godzin wykładów, seminariów i zajęć praktycznych. Celem studiów jest uzyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie:

 1. systemu przesyłowego i dystrybucyjnego gazu ziemnego w Polsce i kierunki zaopatrzenia w gaz ziemny,
 2. metod zagospodarowania złóż gazu ziemnego i prowadzenia racjonalnego gospodarki złożem,
 3. magazynowania gazu ziemnego,
 4. technologii wiertniczych stosowanych w gazownictwie,
 5. budowy gazociągów, technologii wykonania i stosowanych materiałów,
 6. transportu gazu,
 7. obliczania parametrów transportowanego gazu,
 8. wymagań prawnych dotyczących funkcjonowania rynku gazu ziemnego,
 9. planowania, organizowania i przeprowadzania projektów inwestycyjnychrtu gazu.

 

Sylwetka absolwenta:

 

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, zajmujących się problematyką wykorzystania paliw gazowych, budowy gazociągów przesyłowych i sieci dystrybucyjnych.

Absolwenci zdobędą wiedzę w zakresie funkcjonowania rynku gazu ziemnego w Polsce, poznają najważniejsze aspekty prawne, techniczne, ekonomiczne i geopolityczne mające wpływ na krajowy sektor gazu ziemnego. Przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące rozmieszczenia złóż gazu ziemnego, ich zagospodarowania, transportu gazu ziemnego i jego magazynowania. Uczestnicy studiów nabiorą umiejętności w zakresie planowania, przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych w gazownictwie.

Ponadto słuchacze będą mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz nabędą umiejętność wykonywania analiz i projektów, umożliwiających im ocenę poszczególnych zagadnień z zakresu inżynierii gazowniczej.

 

Zasady naboru:

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia dyplomu,
 • kwestionariusz osobowy,
 • skierowanie z zakładu pracy (można również zgłaszać się indywidualnie) zawierające deklarację dokonania wpłaty na studia.

 

Tryb zgłoszeń: kolejność wpływu podań kandydatów spełniających warunki rekrutacji

 

Liczba miejsc: 30

 

Plan zajęć 2017

Materiały

Zjazd I - (31 marca - 1 kwietnia 2017)

Polityka energatyczna Polski

Historia przemysłu naftowego i gazowniczego cz I

Historia przemysłu naftowego i gazowniczego cz II

Zasoby gazu ziemnego

Podstawy eksploatacji złóż gazu ziemnego cz I

Technologia skroplonego gazu ziemnego (LNG)

Rynek gazu ziemnego - Paweł Pikus

Rynek gazu ziemnego - Mariusz Ruszel

Transport, budowa i eksploatacja sieci gazowych

Energetyka gazowa

BHP i Bezpieczeństwo techniczne w gazownictwie

zwiń