KATEDRA INŻYNIERII GAZOWNICZEJ Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Studia podyplomowe
Inżynieria Gazownicza - sieci i instalacje gazowe, wodne i kanalizacyjne INFORMACJE OGÓLNE
zobacz więcej

Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr inż. Jacek Blicharski

 

Kontakt:

dr inż. Jacek Blicharski

e-mail: jblich@agh.edu.pl

tel. + 48 12 617 20 85

 

mgr Jolanta Ulman

tel. +48 12 617 22 10

e-mail:ulman@agh.edu.pl

 

Czas trwania:

2 semestry

 

Opłaty: 

4500 zł (2250zł za semestr)

Dokładny adres organizatora (miejsce zgłoszeń)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-1, pok. 104

 

Tryb studiów

Zajęcia odbywają się w systemie studiów zaocznych, tzn. piątek (od godz. 14.55), sobota (od godz. 8.15 do godz. 17.30).

 

Charakterystyka studiów:

Studia trwają dwa semestry i obejmują około 180 godzin wykładów, seminariów i zajęć praktycznych. Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy dotyczącej najnowszych rozwiązań w zakresie budownictwa, projektowania i eksploatacji wewnętrznych i zewnętrznych instalacji gazowych, wodnych i kanalizacyjnych.

 

Sylwetka absolwenta

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, zajmujących się problematyką wykorzystania paliw gazowych, budowy gazociągów i wodociągów, oraz projektowaniem i eksploatacją instalacji i sieci gazowych, wodnych i kanalizacyjnych.

Słuchacze studiów otrzymują najnowszą wiedzę w zakresie gazownictwa, która umożliwia im pracę w firmach projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych zarówno w gazownictwie, ciepłownictwie, jak i w sektorze gospodarki komunalnej, oraz urzędach i instytucjach związanych z tą branżą.

 

Zasady naboru:

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Kwestionariusz osobowy (w ramce do pobrania)
 • Skierowanie z zakładu pracy (można również zgłaszać się indywidualnie) zawierające deklarację dokonania wpłaty na studia

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność wpływu podań kandydatów, spełniających warunki rekrutacji

 

Szczegółowe informacje na temat studów i rekrutacji tutaj

zwiń
Inżynieria Gazownicza - sieci i instalacje gazowe, wodne i kanalizacyjne EDYCJA 2018/2019
zobacz więcej

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr hab. inż. Jacek Blicharski

 

Czas trwania:

2 semestry (od XI 2018 r. do IX 2019 r.)

  

AKTUALNOŚCI

 


 

ROZDANIE ŚWIADECTW 27 WRZEŚNIA 2019

Uroczyste rozdanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych odbędzie się w dniu 27 września 2019r.  o godz. 15 w s. 120, paw. A4.

Proszę o potwierdzenie obecności u Pana Romana Buryło


 

Plan zajęć w semestrze zimowym znajduje się w ramce do pobrania - aktualizacja 04.02.2019

Zajęcia w semstrze letnim odbędą się w terminach: 08-09.03; 22-23.03; 12-13.04; 17-18.05; 31.05-1.06; 07-08.06; 14-15.06. Rozkład zajęć zostanie w krtóce zamieszczony na stronie.

 

Plan zajęć w semestrze letnim znajduje się w ramce do pobrania


ZAJĘCIA TERENOWE W DNIACH 14-15 CZERWCA 2019

Plan zajęć znajduje się w ramce do pobrania


 

PRACA SEMINARYJNA

W związku ze zbliżajcym się terminem seminarium proszę o zaznajomienie się z tematami prac oraz zasadami ich pisania. Proszę wybać tematy (jedna osoba do jednego tematu) i przygotowanie listy osób z przypisanymi tematami.  Istnieje możliwość zgłoszenia własnego tematu w uzgodnieniu z wykładowcą przedmiotu na którym poruszane były zagdanienia z danej dziedziny i powiadomieniu kierownika studiów.

W ramach zaliczenia każdy uczestnik studiów przedstawi swoją pracę na seminarium w dniach 14-15 czerwca 2019r., dlatego proszę o przygotowanie wystąpień na ok. 20min (prezentacja w Power Point).

Prace w formie papierowej i elektronicznej (praca i prezentacja) należy oddać na zajęciach seminaryjnych w dniu 14 czerwca 2019r.

Zagadnienia do pracy seminaryjnej

Zasady pisania pracy

Strona tytułowa - wzór

 

 


Opłaty za studia należy dokonywać na konto:

 07 1240 4722 1111 0000 4860 1984, Bank Pekao S.A. w Krakowie

Tytułem: Studia podyplomowe IG-SiIGWiK, nr 720 190 6606 (z podaniem osoby)

Adres:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

NIP 6750001923


  

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 Geoinżynieria  (prof. dr hab. inż. S.Stryczek)

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

Część 5


Podstawy projektowania i obliczenia hydrauliczne - wykład (dr hab. inż. C. Rybicki, prof. AGH)

Wykład

Podstawy projektowania i obliczenia hydrauliczne - ćwiczenia (dr inż. J. Blicharski)

Ćwiczenie 1

Ćwiczenie 2

Podstawy projektowania i obliczenia hydrauliczne - laboratoria (dr inż. R. Smulski)

Ćwiczenie 1

Ćwiczenie 2

Ćwiczenie 3

Ćwiczenie 4


Pomiary przepływu płynów w rurociągach (dr S. Łuczyński)

Pomiary przepływu w rurociągach cz. 1

Pomiary przepływu w rurociągach cz. 2


Termodynamika  (dr hab. inż. C. Rybicki, prof. AGH)

Materiały uzupełniające


Projektowanie, budowa i rehabilitacja techniczna rurociągów z wykorzystaniem technologii bezwykopowych  (prof. dr hab. inż. R. Wiśniowski)

Wykład


Projektowanie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych (prof. dr hab. inż. W. Dąbrowski)

Wykład cz.1

Wykład cz.2

Wykład cz.3

Wykład cz.4

Wykład cz.5

Wykład cz.6

Wykład cz.7

Wykład cz.8

Wykład cz.9

Wykład cz.10


Budownictwo (dr inż. Aleksander Byrdy)

Wykład 1

Wykład 2

Wykład 3

Wykład 4

Wykład 5

Wykład 6

Wykład 7

Wykład 8


Prawo budowlane, gospodarcze i ochrona środowiska - wykład (mgr inż. arch. Anna Kądziołka - Czupryńska)

Wykład

Prawo budowlane, gospodarcze i ochrona środowiska - wykład (Adwokat mgr Mateusz Ruchała)

Wykład


Projektowanie instalacji na gaz płynny  (dr Stanisław Łuczyński)

Wykład cz.1

Wykład cz.2

Przykład


Projektowanie sieci i instalacji gazowych i systemów wentylacyjnych - wykład (prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy)

Wykład

Algorytmy sieci pierścieniowych

 

Projektowanie sieci i instalacji gazowych i systemów wentylacyjnych - wykład (dr hab. inż. Dariusz Obracaj, prof. AGH)

Wykład

 

Projektowanie sieci i instalacji gazowych i systemów wentylacyjnych - ćwiczenia (dr inż. Łukasz Klimkowski)

Statyczna symulacja sieci gazowych

Przykład - 1

Przykład - 2


Użytkowanie gazu ziemnego (dr hab. inż. Mariusz Łaciak, prof. AGH)

Wykład cz.1

Wykład cz.2

zwiń
Podziemne magazynowanie gazu INFORMACJE OGÓLNE
zobacz więcej

Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr hab. inż. Czesław Rybicki

 

Kontakt:

mgr Jolanta Ulman

tel. +48 12 617 22 10

e-mail:ulman@wnaft.agh.edu.pl
 

dr inż. Jacek Blicharski

tel: +48 12 617 20 85

e-mail: jblich@agh.edu.pl

 

dr hab. inż. Czesław Rybicki

tel: +48 12 617 20 85

e-mail: rybicki@agh.edu.pl

 

 

Czas trwania:

2 semestry

 

Opłaty: 

5000 zł (2500zł za semestr)

Dokładny adres organizatora (miejsce zgłoszeń)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-1, pok. 104

 

Tryb studiów

Zajęcia odbywają się w systemie studiów zaocznych, tzn. piątek (od godz. 14.00), sobota (od godz. 8.15 do godz. 17.30) oraz z niektóre niedziele (do godz. 12.00).

 

Charakterystyka studiów

Studia trwają dwa semestry i obejmują 200 godzin wykładów, seminariów i zajęć praktycznych. Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej i pewnych praktycznych umiejętności w zakresie zasad magazynowania gazu ziemnego, rodzajów magazynów, celu magazynowania oraz sterowania i zarządzania tymi obiektami w powiązaniu z krajowym systemem gazowniczym. Studia obejmują też podstawy termodynamiki gazu ziemnego jak też modelowania analitycznego i numerycznego procesów związanych z przemieszczaniem się wody i gazu w ośrodkach porowatych. W ramach studiów zostaną podane zasady prawne funkcjonowania podziemnych magazynów gazu w kawernach solnych i sczerpanych złożach gazu i ropy naftowej.

 

Sylwetka absolwenta

Oferta studiów skierowana jest głównie do pracowników firm związanych z branżą naftowo - gazowniczą. Słuchaczami mogą być osoby, które chcą poszerzyć wiedzę w bardzo istotnym dla gospodarki narodowej zagadnieniu jaki jest tworzenie rezerw gazu ziemnego. Słuchacze zaznajomią się zarówno w podstawami teoretycznymi jak i rozwiązaniami praktycznymi podziemnego magazynowania gazu ziemnego.

Po skończeniu studiów podyplomowych słuchacze będą przygotowani w zakresie umiejętności wyboru struktur złożowych na podziemne magazyny gazu, sposobu ługowania i przygotowania kawern solnych, posiądą podstawowe umiejętności w zakresie sterowania i zarządzania pracą podziemnych magazynów gazu oraz poznają szczegóły współpracy magazynów gazu  systemem jego przesyłu. Będą również posiadać wiedzę na temat metod projektowania i modelowania magazynów gazu.

 

Zasady naboru:

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • kwestionariusz osobowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia
 • skierowanie z zakładu pracy (można też zgłaszać się indywidualnie) - skierowanie zakładu powinno zawierać deklarację dokonania wpływy za studia

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Ilość miejsc:

30

 

Szczegółowe informacje na temat studów i rekrutacji tutaj

 

zwiń
Transport gazu i energetyka gazowa INFORMACJE OGÓLNE
zobacz więcej

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr inż. Piotr Janusz

 

Osoba do kontaktu:

dr inż. Piotr Janusz – Kierownik Studiów Podyplomowych

tel.: 697 939 974,

email: transgaz@agh.edu.pl

 

Czas trwania:

2 semestry

 

Opłaty:

4.900 zł

Dokładny adres organizatora (miejsce zgłoszeń)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-4, pok. 315

 

Tryb studiów

Zajęcia odbywają się w systemie studiów zaocznych, tzn. piątek (od godz. 14.00), sobota (od godz. 8.25 do godz. 18.30) oraz z niektóre niedziele (do godz. 12.00).

 

Charakterystyka studiów

Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności w zakresie zasad projektowania, budowy oraz eksploatacji infrastruktury służącej do transportu (przesył i dystrybucja) gazu ziemnego oraz instalacji satelitarnych LNG.  Studia trwają dwa semestry i obejmują około 200 godz. wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i zajęć praktycznych. Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów prowadzone będą zarówno przez pracowników naukowych AGH, jak i przez specjalistów-praktyków posiadających długoletnie doświadczenie w sektorze gazu ziemnego.

 

W trakcie studiów omawiane będą, m.in. następujące zagadnienia: podstawy gazownictwa, urządzenia pomiarowe stosowane w gazownictwie i energetyce, projektowanie sieci gazowych, metody sterowania systemami przesyłowymi i dystrybucyjnymi gazu, symulacje sieci gazowych, najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne stosowane w budowie gazociągów, zastosowanie gazu jako paliwa w siłowniach, elektrociepłowniach i transporcie, charakterystyka gazowych jednostek kogeneracyjnych.

 

 

Program studiów:

 

 • Złoża gazu ziemnego - zasoby i rozmieszczenie
 • Prawne aspekty rynku gazu ziemnego
 • Podstawy gazownictwa
 • Energetyka gazowa
 • Projektowanie i budowa gazociągów
 • Techniki i technologie bezwykopowe w gazownictwie
 • Projektowanie, budowa i eksploatacja stacji i tłoczni gazowych
 • Magazynowanie gazu ziemnego
 • Technologie skroplonego gazu ziemnego LNG
 • Pomiary w gazownictwie
 • Systemy telemechaniki w sieci przesyłowej gazu
 • Sterowanie systemami przesyłowymi gazu
 • Modelowanie i optymalizacja sieci gazowych
 • Ochrona środowiska w gazownictwie
 • Użytkowanie i spalanie gazu ziemnego
 • Podstawy ekonomii w gazownictwie

 

Sylwetka absolwenta

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, zawodowo związanych z sektorem gazowym, energetycznym, a także do osób zajmujących się problematyką wykorzystania gazu ziemnego, budowy i eksploatacji gazociągów.

Absolwenci otrzymują najnowszą wiedzę teoretyczną, jak i wynikającą z praktyki, dotyczącą transportu gazu, eksploatacji sieci gazowych, energetyki gazowej z elementami ciepłownictwa, a także podstaw ekonomii w gazownictwie. Ponadto słuchacze będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów oraz wykonywania analiz, ćwiczeń i projektów.

 

Zasady naboru

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia dyplomu
 • kwestionariusz osobowy
 • skierowanie z zakładu pracy (można również zgłaszać się indywidualnie) zawierające deklarację dokonania wpłaty na studia

Tryb zgłoszeń

kolejność wpływu podań kandydatów spełniających warunki rekrutacji.

 

Liczba miejsc

30

 

Szczegółowe informacje na temat studów i rekrutacji tutaj

 

zwiń
Technologia wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych EDYCJA II -- Warszawa + Kraków --
zobacz więcej

Kierownik Studiów Podyplomowych:

prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy 

 

Kontakt:

prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy 

tel. 12 617 22 09

e-mail: nagy@agh.edu.pl

 

mgr inż. Anna Kuźniar-Klimkowska,

tel. 12 617 31 53

fax: 12 617 22 19

e-mail: kig@wnaft.agh.edu.pl

 

 

Czas trwania:

2 semestry

 

Opłaty:

5900 zł (2950 zł za semestr)

 

Dokładny adres organizatora (miejsce zgłoszeń)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu,

Katedra Inżynierii Gazowniczej

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-4, pok. 315

 

Tryb studiów

Zajecia odbywaja sie w Warszawie oraz w Krakowie w systemie studiów niestacjonarnych, tzn. piatek (od godz. 14.00), sobota (w godz. 8.15-17.30) i niedziele (do godz. 13.00).

 

Charakterystyka studiów

Studia trwają dwa semestry i obejmują około 280 godz. wykładów, seminariów i zajecć praktycznych. Podstawowym ich celem jest dokształcenie i przygotowanie kadr do pracy związanej z wydobyciem gazu ze złóż niekonwencjonalnych. Prowadzenie studiów koncentruje sie na przekazaniu wiedzy i umiejętności m. in. w zakresie geologii złóż niekonwencjonalnych gazu i ropy naftowej, geochemii naftowej złóż niekonwencjonalnych, badań geofizycznych złóż niekonwencjonalnych, fizyki i inżynierii złóż gazu niekonwencjonalnego, ekonomiki procesu wiercenia i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu a także wykonywania analiz, cwiczeń laboratoryjnych i projektów technicznych.

 

Sylwetka absolwenta

Studia są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, w szczególności dla inżynierów zatrudnionych w przemyśle gazowniczym i energetyce. Słuchacze studiów otrzymują najnowszą wiedzę teoretyczną, jak i wynikajacą z praktyki, dotyczącą geologii, geochemii, geofizyki, petrofizyki, transportu gazu, eksploatacji instalacji oraz sieci gazowych, energetyki. Będa mieli możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów oraz wykonywania analiz, ćwiczen laboratoryjnych i projektów technicznych.
 
Wykładowcami będą pracownicy Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony środowiska, specjaliści z przemysłu o uznanym autorytecie.
 
Ukończenie oferowanych studiów podyplomowych będzie stanowić podstawę do ubiegania się o uzyskanie specjalizacji zawodowej w sektorze gazowniczym, energetycznym.

 

Czas trwania

2 semestry (od III 2014 r. do II 2015 r.)

 

Plan studiów

 • Geologia złóż niekonwencjonalnych gazu i ropy naftowej
 • Geochemia naftowa złóż niekonwencjonalnych
 • Badania geofizyczne złóż niekonwencjonalnych
 • Fizyka i inżynieria złóż gazu niekonwencjonalnego
 • Własnosci PVT płynów złożowych
 • Mechanika skał i podstawy szczelinowania
 • Nowe technologie wiercenia w złożach niekonwencjonalnych
 • Monitoring i ochrona srodowiska w eksploatacji złóż niekonwencjonalnych
 • Technologia eksploatacji złóż gazu niekonwencjonalnego
 • Ekonomika procesu wiercenia i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu
 • Prawo geologiczne i górnicze oraz prawo energetyczne
 • Ocena efektywnosci projektów pilotażowych i podejmowanie decyzji
 • Laboratorium badania skał złożowych
 • Przygotowanie inwestycji, zagospodarowanie przestrzenne i logistyka

 

Zasady naboru

 

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona notarialnie kserokopię dyplomu
 • kwestionariusz osobowy
 • zdjęcie paszportowe
 • zobowiązanie kandydata do wnoszenia opłat za studia w  określonych terminach
 • skierowanie z zakładu pracy (można również zgłaszać się indywidualnie) zawierające deklarację dokonania wpłaty na studia

 

Tryb zgłoszeń

kolejność wpływu podań kandydatów spełniających warunki rekrutacji

Liczba miejsc

30

Termin zgłoszeń

do 1 III 2014 r.

 

zwiń
Transport i eksploatacja terminali LNG
zobacz więcej

Osoba prowadząca:

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr inż. Mariusz Łaciak

 

Kontakt:

mgr Jolanta Ulman

tel. 12 617 22 10,

fax. 12 617 22 10,

email: ulman@wnaft.agh.edu.pl
 

dr inż. Mariusz Łaciak

tel. 12 617 22 19

email: laciak@agh.edu.pl

 

dr inż. Krzysztof Skrzypaszek

tel.12 617 22 04,

email: krzysztof@skrzypaszek.pl

 

Czas trwania:

2 semestry


 

Dokładny adres organizatora (miejsce zgłoszeń)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-1, pok. 104

 

Charakterystyka studiów

Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Celem studiów jest  przekazanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu transportu lądowego i morskiego, eksploatacji urządzeń i systemów  odbioru, regazyfikacji, bezpieczeństwa oraz magazynowania - skroplonego gazu ziemnego (LNG).

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw kriogeniki i fizykochemii gazów skroplonych, pomiarów i automatyki przemysłowej, materiałoznawstwa i wymienników ciepła, transportu LNG zarówno lądowego jak i morskiego, transportu gazu sieciowego, procesów technologicznych związanych z szeroko pojętym przemysłem LNG oraz bezpiecznej eksploatacji terminali LNG.

 

Strona domowa studiów

zwiń
Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym
zobacz więcej

Osoba prowadząca:

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr inż. Mariusz Łaciak

 

Kontakt:

mgr Jolanta Ulman,

tel. 12 617 22 10,

fax. 12 617 22 10,

e-mail: ulman@wnaft.agh.edu.pl

Czas trwania studiów

2 semestry

Dokładny adres organizatora (miejsce zgłoszeń)

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-1, pok. 104

 

Strona domowa studiów

 

zwiń
Pozyskanie, przesył i użytkowanie gazu ziemnego
zobacz więcej

Kierownik Studiów Podyplomowych:

prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy

 

Kontakt:

email: kig@agh.edu.pl

Czas trwania:

2 semestry

Dokładny adres organizatora (miejsce zgłoszeń):

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-4, pok. 315

 

Tryb studiów

Zajęcia odbywają się w systemie studiów zaocznych, tzn. piątek (od godz. 12.), sobota (od godz. 9:00 do godz. 18.30)

 

Charakterystyka studiów:

Studia trwają dwa semestry i obejmują 160 godzin wykładów, seminariów i zajęć praktycznych. Celem studiów jest uzyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie:

 1. systemu przesyłowego i dystrybucyjnego gazu ziemnego w Polsce i kierunki zaopatrzenia w gaz ziemny,
 2. metod zagospodarowania złóż gazu ziemnego i prowadzenia racjonalnego gospodarki złożem,
 3. magazynowania gazu ziemnego,
 4. technologii wiertniczych stosowanych w gazownictwie,
 5. budowy gazociągów, technologii wykonania i stosowanych materiałów,
 6. transportu gazu,
 7. obliczania parametrów transportowanego gazu,
 8. wymagań prawnych dotyczących funkcjonowania rynku gazu ziemnego,
 9. planowania, organizowania i przeprowadzania projektów inwestycyjnychrtu gazu.

 

Sylwetka absolwenta:

 

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, zajmujących się problematyką wykorzystania paliw gazowych, budowy gazociągów przesyłowych i sieci dystrybucyjnych.

Absolwenci zdobędą wiedzę w zakresie funkcjonowania rynku gazu ziemnego w Polsce, poznają najważniejsze aspekty prawne, techniczne, ekonomiczne i geopolityczne mające wpływ na krajowy sektor gazu ziemnego. Przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące rozmieszczenia złóż gazu ziemnego, ich zagospodarowania, transportu gazu ziemnego i jego magazynowania. Uczestnicy studiów nabiorą umiejętności w zakresie planowania, przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych w gazownictwie.

Ponadto słuchacze będą mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz nabędą umiejętność wykonywania analiz i projektów, umożliwiających im ocenę poszczególnych zagadnień z zakresu inżynierii gazowniczej.

 

Zasady naboru:

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia dyplomu,
 • kwestionariusz osobowy,
 • skierowanie z zakładu pracy (można również zgłaszać się indywidualnie) zawierające deklarację dokonania wpłaty na studia.

 

Tryb zgłoszeń: kolejność wpływu podań kandydatów spełniających warunki rekrutacji

 

Liczba miejsc: 30

 

zwiń