KATEDRA INŻYNIERII GAZOWNICZEJ Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Kierunki badawcze

 

Kierunki badawcze Katedry Inżynierii Gazowniczej

 

 • termodynamika gazów ziemnych, układów gazowo - kondensatowych oraz ropno-gazowych.
 • sekwestracja dwutlenku węgla w złożach gazu i kopalniach węgla,
 • badania z zakresu inżynierii złóż gazu ziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem gazodynamicznych metod testowań otworów eksploatacyjnych i złóż gazu ziemnego oraz modelowania procesów eksploatacji złóż,
 • fizyka złóż ropy naftowej i gazu, a zwłaszcza hydrodynamika i gazodynamika wielofazowych przepływów w złożach oraz zjawiska towarzyszące przepływom,
 • rozwijanie metod efektywnego wykorzystania gazu ziemnego,
 • wykonanie analiz chromatograficznych,
 • wykonanie analiz energetycznych w skali Polski i świata,
 • prace studialne i projektowe związane z przesyłem gazu, budowa gazociągów, rurociągi multimedialne,
 • projektowanie zagospodarowania złóż gazu ziemnego, podziemnych magazynów gazu, sieci przesyłowej i dystrybucyjnych gazu, przetłoczni gazu i ochrony środowiska w przemyśle gazowniczym,
 • określanie zasobów złóż węglowodorów z zastosowaniem metod bilansu masowego oraz metod symulacji komputerowych,
 • projektowanie rozwiercenia i eksploatacji złóż gazu ziemnego,
 • projektowanie podziemnych magazynów gazu eksploatowanych w rożnych warunkach energetycznych i złożowych z wykorzystaniem symulatorów komputerowych
 • projektowanie eksploatacji złóż, napowierzchniowego zagospodarowania złoża gazu ziemnego, technologia, technologie gazownicze,